การพูดคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขณะที่กรุงเทพมหานครเตรียมจะเป็นเจ้าภาพในการพูดคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองที่แผ่ซ่านกว่า 10 ล้านคนอยู่ภายใต้การล้อมรอบจากสภาพแวดล้อมโดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีการประกาศเตือนภัยว่าอาจจมอยู่ใต้น้ำเพียงไม่กี่ปี การประชุมเตรียมการจะเริ่มขึ้นในวันอังคารที่เมืองหลวงของประเทศในการประชุมสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติที่จะมีขึ้นในปลายปีพ. ศ. 2561

เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่อ่อนแอ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นรูปแบบสภาพอากาศที่ผิดปกติเช่นพายุไซโคลนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นปริมาณน้ำฝนที่ไม่แน่นอนและความแห้งแล้งและน้ำท่วมรุนแรงคาดว่าจะเลวร้ายลงเรื่อย ๆ และเพิ่มแรงกดดันให้กับรัฐบาลในการนำสนธิสัญญาสภาพอากาศของกรุงปารีส