การเพิ่มค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ

หน่วยงานกำกับดูแลของอาเซียนกำลังดำเนินการเพื่อเพิ่มการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ B2B มาตรการเหล่านี้รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับธุรกรรมออนไลน์ในประเทศและการเพิ่มค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ในข้อตกลงอีคอมเมิร์ซอาเซียนที่ได้รับการรับรองในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

ได้มีการกำหนดบทบัญญัติที่ส่งเสริมให้รัฐสมาชิกส่งเสริมการค้าไร้กระดาษการไหลผ่านข้อมูลข้ามพรมแดนและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กับการถือกำเนิดของโซลูชันดิจิทัลที่เปลี่ยนการชำระเงินค้าปลีกทำให้รู้สึกดีทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่มีอยู่เพื่อวิศวกรเปลี่ยนแปลงในพื้นที่การชำระเงิน B2B