ชวนเที่ยวงานใต้ร่มพระบารมี 237 ปีกรุงรัตรนโกสินทร์ 8-10 มี.ค.

วันที่ 8 – 10 มี.ค.นี้ ชวนเที่ยวงาน “ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ พร้อมร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย

กิจกรรมในงานครั้งนี้จะกระจายจัดในทุกพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ สถานที่หลักจะอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, โรงละครแห่งชาติ เป็นกิจกรรมงานสมโภช “ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” มีกิจกรรมด้านศาสนา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ สวนสันติชัยปราการ และบางลำภู, พิธีบวงสรวงเทพยดา, พิธี 5 ศาสนามหามงคล, ตลาดย้อนยุค “เสน่ห์วิถีถิ่น-วิถีไทย” มีสินค้าและอาหารจากชุมชนโบราณที่มาออกร้าน, การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม สุดยอดการแสดงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อาทิ การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ การบรรเลงดนตรี การแสดงมหกรรม 4 ภาค มหกรรมการแสดงนานาชาติและการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ และกิจกรรม Work Shop เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทั้ง 10 รัชกาล และนิทรรศการ 100 เรื่อง 1,000 ภาพ เล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ จัดแสดงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจ และภาพพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่รัชกาลที่ 1-9 และรัชกาลที่ 10 จัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมเสวนาวิชาการเรื่อง “ชุมชนต่างชาติใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” และ “ชุมชนดั้งเดิมใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” รวมถึงการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ ให้ได้รับชมในช่วงค่ำด้วย

สำหรับงานใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ จะมีพิธีเปิดในวันพรุ่งนี้ (8 มี.ค.) ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ถ่ายทอดสดให้ได้ชมเวลา 18.30 -19.30 น.